BoTec heeft eigen verkavelingsprojekten. Twee van de projekten liggen aan de Mawakaboweg. Deze zijn goed gelegen en voorzien van de nutsvoorzieningen.