Voor een objectieve waardevaststelling van woningen, percelen grond, appartementen en wooncomplexen of bedrijfsonroerend goed en bedrijfsterreinen schakelt u een makelaar/taxateur in die over de vereiste informatie beschikt.
Ons taxatierapport is meer dan alleen cijfers. Het is een totaaladvies op het object. Het is maatwerk dat is toegespitst op het doel waarvoor u de taxatie nodig heeft.

Wanneer taxeren?

Een taxatie kan nodig zijn in verschillende situaties, b.v.:

  • Verkoopbeslissing
  • Aankoopbeslissing
  • Overdracht
  • Verkrijgen van een lening bij de bank
  • Waardebepaling voor verhuur van het huis